Joris en zijn 3 vrouwen. Een raadsel

Afgelopen weekend was de meesterklasse viertallen. De eerste  wedstrijd op zondag moesten we tegen clubgenoot Joris. Uiteraard was ik erg verheugd dat wij de onderlinge strijd in ons voordeel met +2 impen wisten te beslechten! Van deze wedstrijd wil ik graag het volgende spel beschrijven. Berend, de partner van Joris, moest beslissen welke vrouwen Joris had. Het spel lag als volgt:

twee-handen

Het biedverloop ging als volgt

1♠ 2♠ 4♠ 5

Dbl ap

2♠ was hartens en een lage kleur. Berend, Joris partner, kwam uit met A en moest nu beslissen wat hij zou naspelen. Er zijn drie mogelijkheden die afhanklijk zijn van welke vrouw(en) Joris heeft. Dat hij 3 vrouwen heeft leek wel erg onwaarschijnlijk en ook de tijd dat Joris er nul had ligt al ver achter zijn rug. Berend moest dan ook beslissen tussen een of twee vrouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden

  1. Joris heeft ♠V(een vertrouwde vrouw) en V (een vreemde vrouw). Dan kan klaver na het contract weggeven en moet hij passief naspelen
  2. Joris heeft alleen ♣V en niet V. Dan moet Berend klaver naspelen want anders gaan de klavers waarschijnlijk op de ruitens weg.
  3. Joris heeft ♣V, V maar niet ♠V en niet ♠B. Dan kan de leider op de hoge gespeelde ♠VB een klaver in dummy weggooien. Dat gaat niet als je H niet meeneemt omdat jij de 3e ruiten kan overtroeven.

Waar moest Berend Joris nu op spelen? 

Het ligt voor de hand dat tenminste een van Joris’s z’n vrouwen de vertrouwde ♠V is en het was dus ook volstrekt logisch dat Berend passief H mee nam. Maar zo lag het hele spel

alle-handen

Joris had twee vreemde vrouwen! Het contract werd gehaald maar het gegroeide vertrouwen dat Berend in Joris had betekende zo veel meer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *