Lidmaatschap

Als je lid wil worden van US Uil, kan je een keer langskomen op dinsdagavond. Onze clubavond begint om acht uur. Als je nog geen partner hebt en je bent op tijd aanwezig, vinden we een leuke partner om een avond mee te spelen.

Contributie

De contributie bij US Uil is afhankelijk van je leeftijd en je eventuele lidmaatschap van een andere bridgeclub (dubbellid).

We kennen 3 tariefgroepen:
leden 90,-
dubbelleden 80,-
jeugdleden 50,-
vrienden 60,-

Leden worden geacht voor 1 december hun contributie over te maken naar NL38INGB0004878242 t.n.v. Bridgevereniging US Amsterdam. Ook vrienden van US Uil kunnen hun bijdrage overmaken op bovenstaand gironummer.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap van US Uil opzeggen? Dit kan door uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe seizoen, dus tot en met 31 juli, een mailtje te sturen naar UsUil. Graag horen wij de reden van je opzegging, zodat wij daar in de toekomst rekening mee kunnen houden.